Politica confidentialitate


 

HOTEL MARSHAL GARDEN

Politica de confidentialitate

 

Stimati Vizitatori,

Hotel Marshal Garden administreaza toate datele personale primite pe parcursul utilizarii paginilor web in conformitate cu dispozitiile legislatiei in vigoare privind protectia datelor personale si difuzarea datelor de interes public, in conformitate cu prevederile Legii 677/ 2001 si a Regulamentului (UE) 679/2016 (aplicabil in Romania din 25 mai 2018).

 

"GDPR" reprezinta Regulamentul (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

 

In cazul in care Dumneavoastra puneti in mod benevol la dispozitia Hotel Marshal Garden orice date cu caracter personal, prin aceasta va dati acordul ca Hotel Marshal Garden - in scopul si pe durata determinata de specificul tranzactiei - sa inregistreze aceste date si sa le administreze. 

Hotel Marshal Garden utilizeaza informatiile personale pentru a va oferi servicii si pentru o mai buna întelegere a nevoilor si intereselor Dumneavoastra, pentru a va ajuta sa finalizati tranzactii sau comenzi, a comunica cu Dumneavoastra, pentru a va oferi servicii si suport, pentru a va tine la curent cu serviciile furnizate, cu ofertele speciale si de sezon si pentru a personaliza ofertele de promotie. 

Ocazional, putem folosi informatiile pentru a lua legatura cu Dumneavoastra în scopul unor cercetari de piata referitoare la serviciile furnizate de noi, toate acestea, in scopul de a optimiza serviciile oferite si de a fi pe masura exigentelor Dumneavoastra. 

Protectia datelor Dumneavoastra personale pe care ni le-ati pus la dispozitie este deosebit de importanta pentru Hotel Marshal Garden. Noi respectam caracterul privat si securitatea informatiei furnizate de Dumneavoastra atunci cand utilizati acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop in care am creat si aplicam prezenta Politica de confidentialitate. 

 

Inregistrarea datelor 

Pentru citirea informatiilor existente pe portal nu este necesara oferirea datelor personale. 

Totusi, pentru utilizarea unor servicii (ex. rezervari on-line, aplicatii posturi vacante) sunt necesare anumite date personale. 

In scopul exploatarii tehnice a portalului, Hotel Marshal Garden foloseste provizoriu urmatoarele informatii - ce nu contin date personale - care apar automat administratorului de site: 

* adresa de internet de protocol (IP), 

* denumirea domeniului (URL), 

* datele de accesare, 

* file-ul de accesare al clientului (denumirea file-ului si URL), 

* codul HTTP al parolei raspuns, 

* datele paginii web de unde se face accesarea, 

* cantitatea bite-urilor consumate cu ocazia vizitarii, 

* data vizitarii, 

* datele paginilor parcurse, respectiv 

* denumirea browserului. 

 

Utilizarea si transmiterea datelor 

De cate ori cand Hotel Marshal Garden doreste sa utilizeze datele furnizate intr-un alt scop decat cel pentru care a fost efectuata inregistrarea originala, il instiinteaza pe cel in cauza si ii solicita anterior aprobarea, acordandu-i posibilitatea ca dupa aceasta sa revina oricand doreste asupra incuviintarii. In nici o imprejurare Hotel Marshal Garden nu va transmite unei terte persoane - cu exceptia situatiilor obligatorii prevazute de lege, respectiv fara incuviintarea celui in cauza - datele personale pe care le administreaza. Hotel Marshal Garden utilizeaza datele personale pe care dumneavoastra le-ati pus la dispozitie, insa nu in exclusivitate, in urmatoarele scopuri: 

* cercetarea pietei, analiza pietei, 

* analiza obiceiurilor clientilor, 

* intocmirea statisticilor vizitarilor, 

* comunicarea de informatii despre noile produse si servicii, 

* comunicarea de informatii despre diverse reduceri de preturi, 

* rezolvarea reclamatiilor clientilor, 

* onorarea comenzilor. 

Hotel Marshal Garden administreaza toate informatiile referitoare la persoana si la datele personale ale clientilor, partenerilor si altor parti in regim secret de afaceri. Doar furnizorul datelor in cauza poate da dezlegare de sub incidenta administrarii in regimul secretului de afaceri. 

Datele cartii de credit sunt utilizate exclusiv pentru prelucrarea platilor si prevenirea fraudelor. 

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvaluite tertilor fara consimtamantul Dumneavoastra in caz de litigii, precum si cu privire la fraudele la plata , in conformitate cu dispozitiile Legii 656/2002. 
 

Securitatea datelor

Pentru a evita utilizarea fara drept a datelor personale si a abuzurilor, Hotel Marshal Garden utilizeaza metode si tehnologii complexe de securitate, impreuna cu politici aplicate salariatilor si proceduri de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare. 

Site-ul poate contine legaturi spre alte website-uri, in afara controlului nostru, website-uri utile pentru dv. Daca accesati aceste linkuri veti accesa / vizita website-uri care pot avea o politica de confidentialitate diferita de cea a agentiei Hotel Marshal Garden. 

Comertul electronic
Datele dumneavoastra personale vor putea fi utilizate de catre Hotel Marshal Garden pentru confirmarea comenzilor, informarea prin e-mail, posta sau alte mijloace de comunicare despre actiunile ulterioare, realizarea de rapoarte statistice etc.

Datele dumneavoastra personale vor putea fi transmise autoritatilor in drept cu scopul verificarii tranzactiilor comerciale sau altor autoritati in drept pentru efectuarea oricaror verificari justificate in baza legii.

Datele furnizate de catre clienti sunt strict confidentiale. Hotel Marshal Garden se angajeaza in fata clientilor sai sa nu furnizeze aceste date unor terte persoane sau companii si sa le utilizeze strict pentru uzul relatiei de afaceri dintre client si Hotel Marshal Garden.

Acest site foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul nostru.

Hotel Marshal Garden se obliga sa respecte drepturile dumneavoastra conferite de Legea 677/2001, iar la cererea dumneavoastra trimisa la adresa office@marshalgarden.ro, se obliga: sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date; sa inceteze prelucrarea datelor dumneavoastra personale.

Hotel Marshal Garden certifica faptul ca va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic, precum a Ordonantei nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta cu modificarile ulterioare. Printre aceste drepturi se numara (enumerarea neavand un caracter limitativ):

a. dreptul de a cere Hotel Marshal Garden sa va confirme daca prelucreaza sau nu datele dumneavoastra personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;

b. dreptul de a cere Hotel Marshal Garden sa rectifice, actualizeze, blocheze sau sterge, in mod gratuit, acele date furnizate a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001;

c. dreptul de a cere Hotel Marshal Garden sa inceteze, in mod gratuit, prelucrarea datelor sale personale;

d.In cazul platilor online, plata serviciilor de pe acest website este efectuata prin intermediul solutiilor de plata online oferite de Romcard SA.

In vederea eliminarii riscului ca datele dumneavoastra sa intre in posesia si sa fie folosite abuziv de terte persoane:
Hotel Marshal Garden si Romcard SA garanteaza securitatea sistemelor informatice.

Informatiile privind datele cardului bancar (numar de card, data expirarii etc.) nu sunt transferate sau stocate, la nici un moment de timp, pe serverele Hotel Marshal Garden sau pe serverele Romcard SA.

In cazul sistemului 3D Secure pentru plata cu carduri Visa sau MasterCard, datele legate de cardul dumneavoastra, sunt introduse direct in sistemele Visa sau MasterCard, iar in cazul in care cardul dumneavoastra a fost emis de catre o banca certificata in sistemul 3D Secure, autorizarea tranzactiei se face doar dupa autentificarea dumneavoastra in acest sistem - introducerea unui cod/parola secreta stiuta numai de dumneavoastra, similar codului PIN la tranzactiile de la ATM.

ORICE INCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR SAU DE A MODIFICA CONTINUTUL SITE-ULUI [www.hotelmarshalgarden.ro] SAU DE A AFECTA PERFORMANTELE SERVERULUI PE CARE RULEAZA SITE-UL [www.hotelmarshalgarden.ro], VA FI CONSIDERATA O TENTATIVA DE FRAUDARE A SITE-ULUI [www.hotelmarshalgarden.ro] SI VA PUNE IN MISCARE CERCETAREA PENALA IMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) INCERCAT ACEST FAPT.


Informare 

In cazul cererilor scrise, societatea noastra ii informeaza pe cei interesati asupra modului de administrare a datelor lor personale. 

In conformitate cu prevederile Legii 677 / 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, utilizatorii site-ului declara ca sunt de acord sa se prelucreze aceste date direct sau prin intermediul tertilor contractanti a datelor personale si sunt de acord cu folosirea datelor lor personale pentru a primi informatii despre produsele si serviciile agentiei Hotel Marshal Garden.

Va atragem atentia asupra faptului ca de pe paginile web ale agentiei Hotel Marshal Garden puteti ajunge si pe paginile web ale altor firme si organizatii. Hotel Marshal Garden nu isi asuma responsabilitatea pentru continutul si corectitudinea datelor comunicate in acestea, nici pentru protectia datelor Dumneavoastra. 

In cazul utilizarii unor astfel de pagini web, va recomandam sa va interesati in legatura politica de protectie a datelor pe care o are organizatia care a deschis pagina respectiva. 

 

Legislatie 

Politica de confidentialitate se supune legislatiei romane in vigoare. In caz de litigiu, se va incerca mai intai o rezolvare pe cale amiabila, in termen de 30 de zile lucratoare de la inregistrarea reclamatiei la sediul operatorului. In cazul in care nu se poate ajunge la o intelegere in termenul precizat anterior, va fi considerata competenta instanta judecatoreasca din aceeasi structura administrativa cu sediul SC Marshal Turism SRL. 

 

Contactati-ne 

Parerea Dumneavoastra este importanta pentru noi. Daca aveti observatii sau intrebari legate de politica noastra de confidentialitate, contactati-ne pe adresa : marshal@marshal.ro 

 

Va multumim!


 

Privacy PolicyHOTEL MARSHAL GARDEN

Privacy Policy

 

Dear Visitors,

Marshal Garden Hotel manages all personal data received during the use of the web pages in accordance with the provisions of the legislation in force concerning the protection of personal data and the dissemination of data of public interest (in accordance with Law 677/2001).

In case you voluntarily make available to Marshal Garden Hotel any personal data, you hereby agree for Hotel Marshal Garden - for the purpose and for the duration determined by the transaction's specificity –to record and manage these data.

Hotel Marshal Garden uses personal information in order to provide you services and for a better understanding of your needs and interests, in order to help you complete transactions or orders, communicate with you, provide you with services and support, help you keep up-to-date with the services provided, with special and seasonal offers and personalize promotions.

Occasionally, we may use the information to contact you for market research regarding the services we provide, however, in order to optimize the services offered and to meet your requirements.

The protection of your personal data provided to us by you is especially important for Hotel Marshal Garden. We respect the privacy and security of the information provided by you when you use this website, including personal data, for which we have created and apply this Privacy Policy.

Data recording
There is no need to provide personal data in order to read the information on the portal.
However, certain personal data are required for the use of certain services (eg on-line reservations, job vacancies).

 For the purpose of the technical exploitation of the portal, Marshal Garden Hotel uses the following information - which does not contain personal data - that automatically appears to the site administrator:
* Internet Protocol (IP) address,
* Domain name (URL),
* Access data,
* Client access file (file name and URL),
* HTTP password response code,
* Web page access data,
* The quantity of bits consumed on the occasion of the visit,
* Date of visit,
* The data of the pages that were read, respectively
* Browser’s name.

Use and transmission of data
Whenever Marshal Garden Hotel wishes to use the data provided for a purpose other than the one for which the original registration was made, it informs the person concerned and asks for prior approval, allowing him / her to return afterwards at any time on the assertion. Under no circumstances will Marshal Garden Hotel transmit to any third party - except for the statutory situations provided by the law, or without the consent of the person concerned - the personal data that it administers. Marshal Garden Hotel uses the personal data that you have provided, but not exclusively, for the following purposes:
* Market research, market analysis,
* Analyzing customer habits,
* Drawing up statistics for visitors,
* Communicating information about new products and services,
* Communicating information about various price cuts,
* Solving customer complaints,
* Honouring orders.
Marshal Garden Hotel manages all information related to the person and to the personal data of the clients, partners and other parties in a secret business regime. Only the data provider in question can remove under the incidence of management based on the business secret regime.

Credit card data are used exclusively for payment processing and fraud prevention.

Personal data may be disclosed to third parties without your consent in case of litigation, as well as in respect of payment fraud, in accordance with the provisions of Law 656/2002.

Data security

In order to avoid misuse of personal data and abuse, Marshal Garden Hotel uses complex security methods and technologies along with employee policies and work procedures to protect personal data collected in accordance with applicable law.
The site may contain links to other websites, outside our control, useful websites for you. If you access these links, you will access / visit websites that may have a privacy policy different from that of the Marshal Garden Hotel.


Electronic commerce
Your personal data will be used by Marshal Garden Hotel to confirm your orders, inform you by email, mail or by other means of communication about subsequent actions, the drawing of statistical reports, etc.

Your personal data may be forwarded to law enforcement authorities for the purpose of verifying commercial transactions or other lawful authorities in order to perform any legitimate verification under the law.

The data provided by customers are strictly confidential. Marshal Garden Hotel commits itself to its customers not to provide these data to third parties or companies and to use them strictly for the use of the business relationship between the customers and Marshal Garden Hotel.

This site uses security measures against the loss, alteration or misuse of the information under our control.

Marshal Garden Hotel undertakes to respect your rights under Law 677/2001 and, upon your request sent to office@marshalgarden.ro, undertakes to: rectify, update, block, delete or transform into anonymous data, free of charge, the data the processing of which does not comply with the provisions of Law no. 677/2001 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free circulation of such data; to stop processing your personal data.


Marshal Garden Hotel certifies that it will respect the rights conferred by Law no. 677/2001 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data, of Law no. 365/2002 on electronic commerce, as well as of Ordinance no. 130/2000 on the protection of consumers when concluding and executing distance contracts with subsequent amendments. These rights include (not having a limiting character):

a. The right to ask Marshal Garden Hotel to confirm whether or not it processes your personal data, free of charge for a request per year;
b. The right to ask Marshal Garden Hotel to rectify, update, block or delete, free of charge, those data provided the processing of which does not comply with the provisions of Law no. 677/2001;

c. The right to ask Marshal Garden Hotel to terminate, free of charge, the processing of its personal data;
d. In the case of online payments, the payment of the services on this website can be made through the online payment solutions offered by Romcard SA.

In order to eliminate the risk for your data to be in possession of and abusively used by third parties:

Marshal Garden Hotel and Romcard SA guarantee the security of IT systems.

Bank card data (card number, expiration date, etc.) are not transferred or stored at any time on the Marshal Garden servers or on the Romcard SA servers.

In the case of 3D Secure Payment for Visa or MasterCard cards, your card data are entered directly into Visa or MasterCard systems, and if your card has been issued by a certified bank in the 3D Secure system, the transaction authorization is done only after your login in this system - the introduction of a secret code / password known only to you, similar to the PIN code for ATM transactions.


ANY ATTEMPT OF ACCESSING OTHER USER’S PERSONAL DATA OR MODIFY THE CONTENT OF THE SITE [www.hotelmarshalgarden.ro] OR TO AFFECT THE PERFORMANCE OF THE SERVER ON WHICH THE SITE RUNS [www.hotelmarshalgarden.ro] IS TO BE CONSIDERED AN ATTEMPT TO FRAUD THE SITE [www.hotelmarshalgarden.ro] AND RESULTS IN UNDERTAKING CRIMINAL PROCEEDINGS AGAINST THE ONE OR THE ONES THAT ATTEMPTED THIS FACT.


Information
In case of written requests, our company informs those interested on how to manage their personal data.

In accordance with the provisions of Law 677/2001 on the Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data and the Free Movement of such Data, the users of the site declare that they agree to process this data directly or through third parties contracting the personal data and they agree to use their personal information in order to receive information about Marshal Garden Hotel products and services.

We would like to draw your attention to the fact that from the Marshal Garden Hotel web pages you can also access the websites of other companies and organizations. Marshal Garden Hotel assumes no responsibility for the content and accuracy of the data provided in this information or for the protection of your data.

If you use such web pages, we encourage you to be interested in the data protection policy of the organization that opened the page.

Legislation
The privacy policy is subject to Romanian legislation in force. In the event of litigation, an amicable settlement will first be attempted within 30 business days of filing the complaint at the operator's premises. In case no agreement can be reached within the above mentioned term, the court of the same administrative structure with SC Marshal Turism SRL will be considered competent.

Contact Us
Your opinion is important to us. If you have any comments or questions about our privacy policy, please contact us at: marshal@marshal.ro

Thank you!

Member of HotelsCombined.com